KONTAKT

 

Är du intresserad av att spela i IK RAID så kontakta oss på info@ikraid.se för mer information.

Årsavgiften är 2500 kr per säsong.
Avgiften kan betalas med Plusgironummer; 70 77 49-8 (Glöm ej att skriva ditt namn).
Man kan också bara träna med laget och då betala per gång.

Vi tränar i Rambergshallen, söndagar 20.00 - 21.20, samt att vi försöker få en strötid till i veckan någonstans.

   
Ordförande:
Fredrik Holmgren
0707786813
info@ikraid.se